Gode råd

Hvordan kan man optimere sin klinik?

Som ejer eller ansat på en klinik vil man ofte gøre brug af mange ressourcer som er nødvendige for den behandling man tilbyder. Det kan være et højt forbrug af vand, engangsmaterialer, leveringer i bil og meget andet.

For at hjælpe miljøet har vi opstillet nogle gode råd til, hvordan man kan mindske den miljøbelastning der sker rundt på de danske klinikker. Det er ofte mere simpelt end man regner med, da det i høj grad handler om at sætte sig ned og danne et overblik over ens klinik og hvor den er med til at belaste Jordens ressourcer. Ved at få dette overblik vil man kunne se, om det er muligt at ændre nogle procedure samt se, hvor man virkelig kan gøre en forskel. Hvis I allerede har overvejet flere miljøvenlige tiltag håber vi at I vil tilmelde jer, så vi sammen kan sprede budskabet.

Se vores gode råd

Brug af engangsmaterialer

Mange klinikker gør brug af engangsmaterialer i forskellige udformninger. Det er eksempelvis små plastikkopper, engangsmaterialer til behandlinger, papir og meget mere. Ved at gennemgå de ting der dagligt bliver smidt ud, kan man få et større indblik i, hvad der er meget af, og på den måde se, om der er nogle steder, hvor man kunne sætte ind med bedre og mere holdbare materialer som kan genbruges. Eksempelvis skifte en engangskop ud med et almindeligt glas der kan genbruges.

Man vil ofte se, at de mere holdbare materialer er dyrere i indkøbspris, men da de i langt højere grad kan genbruges, vil det ikke være noget der koster ekstra – tværtimod.

Vand på arbejdspladsen

På en klinik er det ofte vigtigt at have adgang til vand. Men hvordan bliver vand brugt hos jer? Hvis der er en vaskemaskine på arbejdspladsen bliver den så fyldt helt inden den startes, og er de ansatte opmærksomme på deres forbrug af vand? Hvis du eksempelvis arbejder på en tandlægeklinik, bliver vandet så brugt hensigtmæssigt til behandling og rengøring? Skriv ned hvornår der bliver brugt meget vand og find en alternativ løsning.

En anden ting man med fordel kan gøre er at have en fast dag hver måned, hvor man tjekker vandafmåleren for at se om der er pludselige ændringer. Hertil kan man også tage en runde og se om diverse toiletter og vandhaner løber.

Overflod af papir

En klinik er fyldt med informationer i form af beskeder til både ansatte og patienter. Meget af denne information bliver printet og sendt, men for  at spare miljøet for både det store forbrug af papir og fragt der hører til, bør man overveje, hvor meget af det der kan foregå elektronisk. Rigtig mange gør allerede brug af intranet og sender mails og SMS’er til deres patienter, så det er heldigvis et område, hvor der er sket stor forandring allerede nu.

Men ofte er der stadig afdelingerne, hvor man kan sætte ind. Hvordan ser forbruget ud i eksempelvis receptionen, økonomiafdelingen eller hvad der nu ellers kan være på en klinik. Og kan man finde en digital løsning dertil.

Strøm- og varmeforbrug

Holder I regnskab med el- og varmeforbruget på arbejdspladsen? Det kan også her være en god ide at sammenligne forbruget med tidligere år for at se, om der er sket nogle store ændringer. Man kan danne sig et overblik ved at gå rundt på klinikken og lave en liste over alle de ting som bruger el for at se, om der er noget der kan slukkes oftere eller erstattes ved et mere energirigtigt produkt.

I den daglige drift bør medarbejdere også informeres om området, og få et indblik i, hvad de kan gøre. Det kan eksempelvis være, at det er aftalt at den sidste der går får tjekket at alle apparater er slukket m.m.

Affaldssortering

Er dine ansatte informeret om affaldssorteringen? Der er rigtig meget skrald der desværre ender i de forkerte skraldespande og derfor ikke bliver genbrugt ordentligt. Og på klinikker er det ofte både madrester fra frokost, plastik fra diverse materialer og pap fra varelevering som ikke altid bliver genbrugt korrekt. Derfor er det vigtigt, at der er en på klinikken der sætter sig grundigt ind i, hvad der smides ud, og hvordan det helt præcist bør foregå.

Det vigtigste punkt her er så, at medarbejdere også får adgang til denne information, og at de også får at vide, at altid skal spørge, hvis de er i tvivl.

Rengøring

På en klinik kan det forekomme, at der skal gøres rent efter hver endt behandling. Derfor er det vigtigt at tage et kig på de rengøringsmidler der bruges på klinikken for at se, om de er meget skrappe for miljøet. Kan det gøres alene med mikrofiberklude og/eller vand eller er der indkøbt miljøvenlige produkter? Prøv også at bruge rengøringsvandet mest muligt ved at starte med de ting som ikke er så beskidte. Og brug en mindre skål i stedet for en spand, så man ikke får hældt for meget op som bliver spildt. 

Hvis man får rengøring udefra bør man også gå efter dem der gør brug af miljøvenlige produkter. 

Hovedpointer

At lave miljøvenlige tiltag handler i høj grad om at se på, hvad man gør nu og om man kan ændre på det, så det bliver gjort på den mest miljørigtige måde. Samtidig er det meget vigtigt at ens ansatte bliver inkluderet i disse tiltag, da man ikke kan være en miljøvenlig klinik uden dem. Og så skal man huske, at selv de små ting tæller. Hvis I har andre gode tiltag, så kontakt os endelig, så vi kan blive inspireret.

Tilmeld din klinik i dag

Hvad gør I på jeres klinik?
TilmeldLæs mere