Hvad gør Salon Jargon for at minimere brug af engangsplastik
Vi bruger ikke plastic i salonen.

Hvad gør Salon Jargon for at minimere spild af vand:
Vi har vandsparere på ved vaskene, og miljøvenlig vaskemaskine.

Hvad gør Salon Jargon for at tænke genbrug og genanvendelse ind i klinikken
Vi genbruger vores handsker, og sælger produkter hvor emballagen er lavet af plastic fra havet.

Besøg Salon Jargon – Klik her