Hvad gør VORES TÆNDER Tandklinik for at minimere brug af engangsplastik
Vi bruger hovedsageligt vaskbare krus i stedet for plastkrus. Ydermere hvis der fx i emballage er plast så sorterer vi dette så det afskaffes forsvarligt og kan genanvendes

Hvad gør VORES TÆNDER Tandklinik for at minimere spild af vand:
Vores topmoderne udstyr som bruger vand er udstyret med Eco-programmer og vandsparefunktioner så der kun bruges lige akkurat det vand der er behov for. Vi har desuden blødtvandsanlæg så brugen af skadelige kemikalier ved rengøring helt undgås eller reduceres til et minimum. Vi har amalgam filter på som fjerner stort set alle bakterier i vores spildevand.

Hvad gør VORES TÆNDER Tandklinik for at tænke genbrug og genanvendelse ind i klinikken
VORES TÆNDER gør generelt meget for at spare på ressourcerne, og ikke mindst ift bortskaffelse af affald. Vi sorterer affald i plast, metal, pap, papir, bio og restaffald. Vi bruger ikke papirhåndklæder ved fx håndvask men miljøvenlig papir på rulle som kan indstilles så tilmed bruges mindst muligt. Vi gemmer pakker fra leverandører, som vi kan genbruge når vi selv skal sende pakker. Desuden er vi en digital klinik således at vi fx tager 3D scans af tænderne i stedet for traditionelt aftryk hvor der bruges engangsplast, gips og pap til forsendelse til tandtekniker. På klinikken er belysning styret af bevægelsessensor så lyset slukker automatisk. Generelt er der investeret i udstyr som kan håndtere større eller mindre aktivitet. Al lektricitet å klinikken kommmer fra vindmøller eller anden vedvarende energikilder. Varme leveres af fjernvarme og er reguleret automatisk så der fx aften/nat og i weekend ikke er nær så meget varme på.

Besøg VORES TÆNDER Tandklinik – Klik her