Hvad gør GreenCare4U for at minimere brug af engangsplastik
Jeg bruger ikke engangsplatik.

Hvad gør GreenCare4U for at minimere spild af vand:
Alle vandhaner og brusehoveder er vandbesparende.

Hvad gør GreenCare4U for at tænke genbrug og genanvendelse ind i klinikken
Alt affald bliver sorteret. Både plast, pap, papir, grønt affald osv.
Jeg samler varebestilling så det ikke er mange små portioner der skal sendes men en større portion.

Besøg GreenCare4U – Klik her